Ve dnech 13.3.-15.3. přijede parta mladých lidí a uklidí sklep a první podlaží zámku . Pokud máte zájem se zúčastnit , přijďte dne 14.3. v 09.00hod k hlavnímu vchodu. Vynesený materiál se bude třídit  a odvážet. Dřevěné nepoužitelné věci se budou pálit.

Vítejte na našem webu

Spolek "Nový zámek Chodová Planá z.s." má sídlo v Chodové Plané na adrese:

Pivovarská 151,348 13,Chodová Planá

Základními cíly sdružení jsou zejména:

  • zastavení postupné devastace areálu a jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti,což jsou hlavní cíle sdružení
  • vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu a její podporu v České republice, toto předkládat Městysu Chodová Planá a s tímto úzce spolupracovat.

.