Historie nového zámku v Chodové Plané

 

Koncem 19. století za Jana Arnošta byly zahájeny přípravy na stavbu nového sídla v Chodové Plané. Stavět se však začalo až za hraběte Hanse Ernsta von Berchem–Haimhausena v letech 1902 až 1904 podle projektu vídeňského architekta R. Feldscharka. Zámecký objekt však postavil plánský architekt Thomas Thuner. Po 2. světové válce přešel zámek do majetku státu a v 50. letech se budova i velká část zámeckého parku staly vojenskými prostory pro plánskou rotu Pohraniční stráže. Vojenský útvar zde působil až do roku 1990. Dne 16.3.2006 byl zámek předán do  majetku obce Chodová Planá a probíhá zde pomalá rekonstrukce. Zámek se svými částmi (zámek čp. 169, ohradní zeď, brána s brankou, park, židovský hřbitov)  je nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 26199/4-1749. Byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek Západočeského kraje podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, pod pořadovým číslem 1749 dne 12.7.1963.  Do budoucna se počítá s jeho přestavbou na lázeňský komplex,nebo jinou občanskou vybavenost dle rozhodnutí obce.