Informace o nás

 

Informace o práci občanského  sdružení :

„Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chodová Planá“

 

Jak jistě víte,bylo v roce 2011 k 24.8. zaregistrováno občanské sdružení“Občané pro rozvoj a prosperitu areálu zámku Chodová Planá“.

Jako nezisková organizace si sdružení vytklo tyto hlavní cíle:

  • zastavit postupnou devastaci areálu a prosadit  jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti
  •  vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení(dotace atd.)pro přestavbu , toto předkládat Městysu Chodová Planá a tímto úzce spolupracovat.

Proto jsme v minulém roce vyhlásili soutěž o nejlepší návrh využití areálu zámku Chodová Planá. Jak  jsme Vás  informovali  na internetových stránkách Městysu Chodová Planá ,  zúčastnily se této soutěže pouze dvě osoby.

Přesto jsme posoudili,že oba soutěžní návrhy jsou konstruktivní a stojí za to abychom se  dále zabývali jejich případnou realizací.

Dne 23.1.2012 jsme požádali žádost Městysu Chodová Planá o zařazení  dvou bodů do programu nejbližšího zasedání rady Městysu Chodová Planá.

bod.č.1.)  Provést revizi usnesení ZM k stávajícímu projektu vybudování Lázní Berchem a souhlasit s případným jiným využitím

bod č.2.)  V rámci finančních možností obce v prvním čtvrtletí roku 2012 zabezpečit bezpečnost v nyní uzavřeném areálu zámku a po tom umožnit vstup veřejnosti s tím,že již v roce 2012 navrhujeme pořádat „Chodské slavnosti“ v tomto areálu.

Dále jsme navrhli nechat zpracovat projektovou dokumentaci na přestavbu budovy (bývalý dozorčí vchodu,návštěvní místnost)na st.p.č. 442 na zřízení informačního centra a internetové kavárny,a budovy(bývalá ošetřovna)na st.p.č. 211 na zřízení turistické ubytovny.

Na jejich přestavbu je zatím do roku 2013 možné sehnat peníze z některého dotačního titulu.

Z vlastních prostředků obce doporučujeme v tomto areálu vybudovat koutek pro matky s dětmi,hřiště minigolfu,malé dopravní hřiště a cvičební koutek pro seniory.

Těšíme se na spolupráci s veškerou veřejností obce, kterou žádáme Vás o zasílání dalších návrhů na využití.

Zámek Chodová Planá a jeho areál je vlastnictvím všech občanů obce a mělo by být v zájmu nás všech aby byl tento objekt využíván a bylo zabráněno jeho další devastaci.

 

Za občanské sdružení   :                                                                                                              Ing. Josef pěkný