Obří člověče, nezlob se 2018 zápis + výsledky

15.07.2018 19:35

Dne 30. 6. 2018 od 13.oo hodin pořádal Nový zámek z. s. Chodová Planá již 5. ročník soutěž pro děti i dospělé „Obří člověče, nezlob se“.

Zámecký areál opět ožil touto báječnou hrou, kde se sešla za krásného počasí tato družstva ve složení:

Žluťasové: Jan Fous, Ondřej Mach, Eva Matoušková, Marcela Machová

Oklor: Anežka Rolková, Rudolf Rolko nejml., Rudolf Rolko sen., Jaroslav Rolko

Slavoj: David Pokorný, Zdeněk Pokorný, Pavel Chval ml., Pavel Chval st.

Červenky: Kateřina Krejčová, Eliška Kohoutová, Slávka Sloupová, Růžena Skovajsová

Zeleňáci: Andrejka Stodolová, Jana Fejtová, Radim Šulc, Radek Šulc

Modráci: Pavla Koppová, Martin Fejt, Jana Svěchotová, Adélka Stodolová

Vyhráli: 1. místo: Červenky, 2.místo: Oklor, 3.místo: Žluťasové.

Pro hráče byly připraveny hodnotné ceny, diplomy, poháry a jako bonus si každý odnesl barevnou čepici po soutěži domů. Občerstvení bylo jako vždy našimi členy spolku perfektně zajištěno, za to jim patří velký dík.

Na závěr této hry proběhlo kácení máje, za potlesku přítomných.

Zapsala: Slávka Janochová