Koncert Rozmarýnek + foto

27.04.2019 19:15

Jarní koncert  R o z m a r ý n e k

Spolek Nový zámek Chodová Planá pořádal dne 27. 4. 2019  ve spolupráci ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně v sále kulturního domu v Chodové Plané jarní koncert dětského folklórního souboru Rozmarýnek.

Soubor Rozmarýnek byl založen v roce 1991. V současnosti čítá kolem padesáti členů, žáků základní umělecké školy ve věku od šesti do osmnácti let. Repertoár souboru je založený na tradičních českých lidových. Autorem většiny úprav pro Rozmarýnek je Mgr. Petr Čech. Od roku 2009 je součástí souboru také taneční skupina, která v doprovodu hudebníků souboru v krásných chodských krojích divákům zatančila. Celé jejich vystoupení trvalo téměř hodinu.

Lidové písničky v podání Rozmarýnku se obecenstvu náramně líbily, bylo vidět, jak si diváci do taktu podupávají a prozpěvují. Velice děkujeme dětem za krásné vystoupení a také jejich vedoucímu p. Slavomíru Orszaghovi za přípravu celého pásma pro chodovoplánské publikum.

Při organizaci této akce moc děkujeme našim členům spolku za jejich práci a také velké díky našim sponzorům.

Zapsala: Slávka Janochová

www.zamek-chodova-plana. webnode.cz

www.facebook.com/zamekchodovaplana