Májové oslavy - plakát + foto + zápis

10.05.2017 10:40

Stavění máje a májové oslavy v areálu zámku Chodová Planá

Opět po roce se v areálu zámku Chodová Planá uskutečnilo stavění máje. Hlavním organizátorem celé akce byl Nový zámek Chodová Planá z.s.

Za velice krásného počasí v neděli 30. 4. 2017 se ve 13 hodin sešli zástupci chodovoplánských spolků, aby ozdobili letošní májku. Ve spolupráci s místními hasiči, golfklubem, městysem Chod.Planá, sportklubem , TJ Slavoj a SRPDŠ při MŠ a ZŠ se májka slavnostně postavila před zraky přítomných v 15 hodin.

Tímto aktem byl zahájen program májových oslav v Chodové Plané. Celé odpoledne probíhaly sportovní a společenské hry pro děti a dospělé, dětem byl k dispozici také skákací hrad. Pro všechny hosty, kterých se v areálu vystřídalo několik set, bylo připraveno bohaté občerstvení členy Nového zámku .Pro děti bylo Il-sano zdarma. Celé odpoledne hudební doprovod zajisťovala kapela Crazy Horses.

Nový zámek z.s. děkuje všem, kteří se na průběhu této příjemné akce podíleli.

Zapsala: Slávka Janochová