Prioritní úkoly na rok 2013

09.12.2012 16:36

 

 Prioritní úkoly na rok 2013

 Sdružení občanů za rozvoj a prosperitu areálu a zámku Chodová Planá

(dále jen SO)

 

1.)      SO se bude snažit prosadit v zastupitelstvu městysu hlasování o využití zámku a to

-buď se nemovitosti zbavit prodejem

- nebo si jej ponechat

SO přesto ,že si je vědomo,že zámek pravděpodobně nebude nikdy městysu přinášet zisk. Jedná se však o kulturní památku a dominantu městyse ,kterou by městys měl jako dobrý hospodář udržovat v dobrém stavu

2.)     prosadit(v případě ,že si městys zámek ponechá) trvalé užívání okolí areálu zámku pro veřejnost a částečně při organizovaných akcích využívat i vlastní budovu zámku

3.)     prosadit v zimním období (2012-2013)skácení  přerostlých stromů v okolí zámku do vzdálenosti minimálně 30m od obvodových  zdí zámku(za utržené peníze z prodeje dřeva provést další obnovu zámku ,nebo vybudovat koutek pro matky s dětmi apod.)

4.)     v roce 2013 uspořádat minimálně dvě vlastní akce s využitím areálu a vlastní budovy zámku

5.)     aktivně se podílet na dalších akcích pořádaných ostatními organizacemi,nebo městysem Chodová Planá