Výprava Badatelů

17.04.2019 09:54
 
Výprava badatelů
 
 
   Dne 15. 4. 2019 se vypravila skupina členů spolku Nový Zámek Chodová Planá  z.s. ve složení Peter Janeček, Josef Janoch st. a ing. Josef Pěkný, do Státního archivu Plzeňského kraje v Nepomuku, k probádání uložených dokumentů Velkostatku Chodová Planá, se zaměřením na léta vzniku republiky a dále období od roku 1900 do roku 1945.
   Skupina badatelů vyjela uvedeného dne za krásně slunného počasí v 08.30hod z Chodové Plané a do Nepomuku, na nádvoří Státního archivu dorazila bez problémů v 09.40 hod.
   Po vystoupení z vozidla si jeden badatel chtěl zakouřit, aby dohnal ztrátu nikotínu z jízdy a doplnil nikotín do krve, na dobu bádání. I  přes skutečnost, že badatelé byli objednáni až na 10.00 hod, přišel je na nádvoří přivítat správce badatelny a vyzval je ke vstupu do objektu.(kuřák proto nikotín nestihl doplnit).
   V budově byli badatelé doprovázeni do šatny badatelů a posléze do vlastní badatelny. Po provedení nezbytných organizačních a úředních postupů, poučení a vypnutí telefonů, jim byl předán registr dokumentů, aby si mohli vybrat dokumenty potřebné k bádání.
   Někteří badatelé byli překvapeni, že rejstřík má více než devět set položek a každá položka má několik desítek dokumentů.
    Proto si nejdříve vyfotili základní informace v rejstříku dokumentů o Velkostatku Chodová Planá , který dokumentuje období od roku 1400 až do roku 1975.
     Následně si nechali předložit mapy a stavební plány starého zámku Chodová Planá,   nového zámku Chodová Planá a mapy parku v Chodové Plané. Po prostudování těchto dokumentů si většinu z nich ofotili.
     Dále si nechali předložit dokumenty týkající se rodu  Berchemů.  Nejzajímavější byly dokumenty o dopravní nehodě pana Berchema v Chodové Plané, v roce 1926.
Následně badatelé zjistili, že pan Berchem žádal několikrát o přiznání československého občanství, avšak podle dostupných dokumentů, mu občanství přiznáno nebylo.
     Badatelé si nechali předložit i dokumenty týkající se parku v Chodové Plané.
Těchto dokumentů je mnoho a všechny nebyli badatelé schopni prostudovat.
V dokumentech je uloženo více než dvanáct stavebních plánků, různých altánků, vyhlídek a odpočivadel, které byly v parku postaveny.
V této chvíli nebyli schopni podle přiložených výstřižků map, které jsou k plánkům přiloženy odhadnout, v které části parku, se tyto stavby nacházely. Nejistá je i poloha hvězdárny.
Dále si pouze pro zajímavost nechali předložit lesní hospodářský plán z roku 1912 a konstatovali, že je totožný s dnešními hospodářskými plány. Rozdíl je pouze v tom, že staré jsou psány ručně a švabachem, jako ostatně většina dokumentů. Téměř všechny dokumenty (i ty, které jsou psány na psacím stroji) jsou v období od roku 1900  až do roku 1944 většinou psány v němčině což stěžuje bádání.
   Až téměř po ukončení bádání, byla badatelům předložena celková mapa parku, z roku asi 1828.  Na této mapě by se dali jednotlivé stavební objekty identifikovat, avšak předchozí materiály již byly vráceny a nezbyl čas k jejich opětovnému vyzvednutí. Proto badatelé konstatovali ,že bude nutné se ještě ke zkoumání dokumentace v budoucnu vrátit.
Mohou však konstatovat, že budova, která stojí u brány zámeckého areálu (za PS dévéťárna) byla postavena před rokem 1820 a sloužila jako zázemí pro správce parku.
Budova (za PS ošetřovna) byla postavena spolu se zámkem v letech 1901 až 1906 a sloužila jako ředitelství lesního správce velkostatku Chodová Planá.
    Kolem 13.00 hodiny, byli badatelé vyhladovělí a žízniví, proto ukončili badatelskou činnost, rozloučili se, poděkovali správci badatelny a odjeli domů.
     Během cesty domů si vyhodnotili, že výprava byla úspěšná.  Po té členy spolku po zpracování fotodokumentace s jejich obsahem seznámí.
     Zároveň konstatovali, že budou muset tento archiv navštívit ještě jednou a zároveň navštívit i Okresní archiv v Tachově.
 
Tuto zprávu sepsal, dne 17. 4. 2019                                      
                                                                          Badatel Ing. Josef Pěkný