Zápis z členské schůze

27.11.2018 11:33

Zápis z členské schůze spolku Nový Zámek Chodová Planá z.s. ,konaný dne 15.11.2018 Schůzi zahájil předseda spolku Ing.Josef Pěkný Program: 1.) Zahájení schůze (ing. Pěkný) 2.) Zpráva o činnosti v roce 2018 a vyhodnocení akcí (ing. Pěkný) 3.) Finanční zpráva , schválení rozpočtu na rok 2019 a schválení inventury za rok 2018 (paní Janochová) 4.) Návrh akcí na rok 2019 (ing. Pěkný) 5.) Organizace vánočního zpívání 2018 dne 22.12. od 18.00hod (pan Janoch st.) 6.) Diskuze ,členové si připraví doplňující návrhy na akce v roce 2019 6.) Závěr Program schůze byl schválen všemi přítomnými jednomyslně Vyhodnocení činosti spolku v roce 2018 provedl předseda spolku 2.)Vyhodnocení činosti "Nový zámek Chodová Planá z.s." za rok 2018 1.) Dne 21.4. 2018 mělo proběhnout divadelní představeni muzikálu "Limonádový Joje aneb koňská opera" v provedení divadelního souboru Smečka.Vzhledem k tomu,že svoji činost v tomto spolku ukončil hlavní protagonista přistoupili jsme na změnu programu ato na provedení hry „Lázeň“ Divadelní představení i přes změnu repertoáru se návštěvníkům líbilo 2.) Ve dnech 30.4 - 1.5.2018 jsme uspořádáli společně s městysem a ostatními spolky "Májové oslavy".Vzhledem k dobrému počasí a i přes problémy s čepováním piva se oslavy povedli. Pro další akce jsme se již zařídili zakoupením vlastního výčepu s chlazení. 3.)Dne 30.6.2018 jsme uspořádli soutěž v "Obřím člověče nezlob se" akce se zůčastnilo šet družstev.Vzhledem ke klesajícímu počtu účastníků se budeme snažit tuto soutěž nahradit nějakou atraktivěší soutěží 4.)Dne 18.8.2018 jsme uspořádali "Dokopnou" tj.pečení bramborových placek.Akce se povedla a bylo prodáno kolem 300 placek. Pro přístí rok budeme vzhledem k náklsdům na kapelu uvažovat o její změně 5.) Dne 1.9.2018 proběhlo v areálu zámku divadelní představení muzikálu "Noc na Karlštejně" v podání Poberounského divadelního spolku. I přes dost špatné počasí sezůčastnito vlastního provedení asi 400 platících diváků. 6.)Dne 9.9.2018 jsme uspořádli "Zámeckou jízdu zručnosti".Akce se povedla,za každou věkovou kategorii se zůčastnilo dost závodníků a v soutěži pro dospělé taktéž. 7.) Dne 22.12. 2018 uspořádáme vánoční zpívání,které proběhne v areálu zámku.Příprava této produkce je samostatným bodem této schůze. Bohužel ani v tomto roce se nám nepodařilo splnit hlavní bod našeho spolkového program a to určit jak zámek dál provozovat a kde na přestavbu a provoz zajistit finance. Tím chci říct,že by to měla být v budoucnosti hlavní náplň naší činosti .Říkám to proto,že areál už je veřejností využíván viz činost OSOTRU a dalších což se děje naší zásluhou. Dále děkuji všem aktivním členům spolku za práci vykonanou v roce 2018 a to zvláště paní Věrce Tmějové,panu Janečkovi, panu Nétkovi ,panu Janochovi a v neposlední řadě všem členům výboru a dále nečlenům , kteří nám pomohli s naší prací. 3. Finanční zpráva a inventury v roce 2018 Přednesla paní Slávka Janochová,výsledky viz příloha zápisu. 4. Plán akcí na r. 2019: 5. 1.) Duben – návrh: Uspořádat pro veřejnost v Kulturním domě, dle nabídky - hudební vystoupení „Jarní koncert“ žáků LŠU z ML. p. Janochová Sl. Již domluveno ,termín bude upřesněn pravdě podobně na 21.4.2019 6. 2.)30. 4. – 1. 5. 2019 . Májové oslavy, občerstvení v režii našeho spolku, hudba domluvit p. Balatou /p .Jos. Janoch st./ s městysem a ostatnímy spolky, tak jako v r. 2018. 7. 3.)15. 6. 2019 ,odpoledne – soutěž pro děti a rodiče - kola „Okruh zámeckým parkem“ + přírodovědná soutěž, návrh : běh zámeckými schody? Běh mezi stromy?nebo pokračovat v člověče nezlob se? 8. 24. 8. 2019, dopoledne – „Dokopná“, hudba domluvena s hudebníke Čágo(200,.Kč na hod a proplacení dopravy) + dětský naučný stánek, tak jako v r. 2018. 9. 15. 9. 2019, odpoledne - „Zámecká jízda zručnosti a překážkový běh“ , tak jako v r. 2018. 10.)21. 12. 2019 „Vánoční zpívání“ – domluvit hudbu a místo konání koncertu. V měsíci říjnu nebo listopadu je možné provést vystopení divadelního spolku “Smečka” vystopení je v jednání 11.) Jako hlavní bod stanovuji definitivně se s obcí a ostatnímy subjekty domluvit na způsobu využití zámku a jejich financování.Návrhy podávejte průběžně při každém dobrém (i špatném) nápadu. 5. Organizace vánočního zpívání dne 22.12.2108 Vánoční zpívání proběhne dne 22.12.2018(sobota)od 16.00hod. V prvním nadzemním podlaží zámku na chodbě Plakáty na vánoční zpívání jsou již vytištěny a jejich rozvoz zajistí pan Janoch st. Příprava vlastního vystoupení proběhne dne (asi) 118.12.2018 -termín bude upřesněn Při provedení vánočního zpívání bude podáváno svařené víno a teplá medovina za úplatu. Všichni členové dostávají za úkol pokusit se sehnat a následně zakoupit skleněné nebo porcelánové hrnky v rozumné ceně. Ceny podávaných nápojů se budou odvíjet od ceny nádob na pití. Ostatní záležitosti budou projedná ny při přípravě prostor. 6. Diskuze Žádný z členů spolku při dikuzi nepožadoval svůj diskuzní příspěvek zaznamenat a uvést ve zprávě. Za výbor : Ing Josef Pěkný podepsal v.r