Žádost o zařazení bodů do programu zasedání rady Městysu Chodová Planá

23.01.2012 00:00

 

Dne 23.1.2012 jsme podali žádost Městysu Chodová Planá o zařazení  dvou bodů do programu nejbližšího zasedání rady Městysu Chodová Planá.

bod.č.1.)  Provést revizi usnesení ZM k stávajícímu projektu vybudování Lázní Berchem a souhlasit s případným jiným využitím

bod č.2.)  V rámci finančních možností obce v prvním čtvrtletí roku 2012 zabezpečit bezpečnost v nyní uzavřeném areálu zámku a po tom umožnit vstup veřejnosti s tím,že již v roce 2012 navrhujeme pořádat „Chodské slavnosti“ v tomto areálu.

Na základě těchto návrhů obec zahájila přípravu areálu k pořádání „Chodských slavností“.

 

Dále chceme s obcí spolupracovat při získávání grantů a dotací na obnovu zámku a jeho areálu.