Zpráva pro zastupitele Městysu Chodová Planá

29.03.2012 00:00

 

 

Zpráva pro zastupitele Městysu Chodová Planá

Skutečnosti:

1.) Areál zámku a přilehlých budov byl obci předán před deseti lety

- původním záměrem bylo zřídit v zámku :              - obecní úřad

                                                                          - zdravotní středisko

                                                                          - poštu  atd.

Z tohoto záměru sešlo.

- dalším záměrem bylo opravit na náklady státu vnitřní prostory ke zřízení archivu

Z tohoto záměru sešlo

-dne 12.12.2007,30.zasedání RM schválila cenu projektové dokumentace ve výši 249900,-Kč,kterého součástí měla být dostavba zámeckého areálu na lázně s termínem dodání 15.1.2008

- 18.zasedání RM,5.11.2008 –Informace o postupu prací na projektu Lázně Berchem,ZM schválilo pokračování přípravných projektových prací  poměrem  12 pro,0 proti,0 zdržel se

- 50.zasedání RM ,1.9.2009 schválila 250 000,-Kč na přípravu projektových prací na rekonstrukci zámku(zajištění modelu 3d atd.)

    150 000,-Kč na záměr výstavby rehabilitačního a lázeňského komplexu

    40 000,-na záměr revitalizace zámeckého parku

56.zasedání RM dne 6.5.2009

RM vzala na vědomí  informaci o průběhu přípravných prací na rekonstrukci budovy zámku v rámci budoucí a.s. „Berchem“

Na posledním veřejném  zasedání  ZM byl bez revokace původního odhlasovaného záměru navržen prodej zámku cestou realitní kanceláře. Zároveň byla vzata na vědomí žádost OS o zařazení dvou bodů do programu nebližšího zasedání RM

Proto se ptáme:

- kdy bude ZM schválena nějaká koncepce pro obnovu zámku a jeho okolí ,tak aby byla závazná a nedocházelo k destrukci  zámku.

- členové o.s.se neustále zajímají,co se zámkem a jeho areálem

- naše podněty nebere Městys vážně?Co dotace? Kdo to má na úřadě na starosti?/Jmenovitě?/

Čas běží neúprosně rychle a nic se neděje? Informovanost občanům na toto téma je od městyse slabá ,spíše žádná,proč?

V Chodové  Plané,29.3.2012   

                                                               Za občanské sdružení                    

                                                                   ing.Josef Pěkný