Zpráva z valné hromady sdružení občanů konané dne 5.4.2013

12.04.2013 06:23

 

Zpráva z valné hromady sdružení občanů konané dne 5.4.2013

 

 

Dne 5.4.2013 proběhla druhá valná hromada SOZRPAZ v roce 2013. Na této valné hromadě byli přijati za členy další čtyři občané Městysu Chodová Planá. V součastné době má sdružení občanů dvacet členů.

Valná hromada se dále zabývala přípravou akcí, které bude v a reálu zámku organizovat souběžně se sochařským sympoziem. Toto sympozium proběhne ve dnech 10.6.2013 až 23.6.2013.

V rámci sympozia proběhne dne 15.6.2013 pro děti z mateřské školky a základní školy od 09.00hod „Den s Lesy ČR“,které organizuje KŘ Plzeň.

Dále dne 16.6.2013 od 13.00hod do 17.00hod proběhne divadelní vystoupení pod názvem „Autobus 2015“ který k nám bude vyslán v rámci Plzeň město kultury 2015.

Členové sdružení občanů se dohodli,že provedou úklid v zámku a pomůžou instalovat výstavu ručních prací,které děti z mateřské školky a základní školy ve školním roce 2012-2013 vytvořili.

Po dobu sochařského sympozia,(pokud budou dokončeny stavební práce na úpravě zámku) bude zámek otevřen denně od 12.00hod do 18.00hod.

Dále  na valné hromadě členové SO odsouhlasili pomoc při přípravě „Výstavní zámek“ paní Kubíčkové.

Tato výstavní galerie proběhne ve dnech 19.8. – 25.8.2013 s dalším doprovodným programem a to :

-divadelní představení dne  23.8.2013 od 19.00hod

-po dobu výstavní galerie bude probíhat výstava ručních prací dětí z MŠ a ZŠ

-proběhne výstava zahrádkářských výpěstků

-proběhne pečení bramborových placků

Po celou dobu bude na hlavních akcích zabezpečeno občerstvení SDH Chodová Planá

Vlastní vernisáž proběhne dne 23.8.v 17.30hod.