Plán Akcí na rok 2021

 

„Autokino“- přelom dubna, května na asfaltové ploše, zámecký areál

Zámecká zahradní slavnost „dne 12.6. 2021, od 15 hodin

„Obří člověče nezlob se“ dne 19.6. dopoledne , Poznávací běh kolem Chodové Plané 19.6. odpoledne

„Dokopná“ dne 21.8. , v 10 hodin

„Společný zájezd“ 3.9. – 5.9. poznávání střední části Krušných hor

„Zámecká jízda  zručnosti“ ,  ve 13 hodin   a „Dětská diskotéka“, v 15 hodin, dne 12.9.,zámecký areál.

„Vánoční zpívání“ dne 18.12.2021.