Vzhledem k situaci s nemocí COVID-19 byly na základě opatření vlády přes mobilní rozhlas zrušeny naše plánované akce na duben i květen. „Zámecká zahradní slavnost“ se přesouvá na příští rok, stejně tak poznávací turistický zájezd do Krušných hor.

Vždy nám dá velmi mnoho starostí a práce připravit kvalitní a zajímavé programy, aby ožil zámecký areál v Chodové Plané. A pak přijde pandemie koronaviru, a jak se zdá, všechno přijde vniveč.

Doteď jsme seděli doma u šicích strojů a šili roušky, pro rodinu i známé, do budoucna budeme dbát na pečlivou hygienu rukou, aby se podobné nemoci mezi lidmi nešířily. Ale nesložili jsme ruce do klína!

Naši členové plánují ještě letos na jaře natřít dřevěný plot kolem Nového zámku.

Dne 14 . 6. 2020 připravujeme pro naše příznivce a kamarády v zámeckém areálu Chod. Planá 7. ročník soutěže „Člověče, nezlob se“, od 13.00 hodin.

A v srpnu se můžete opět těšit na bramborové placky na Dokopné!

Hodně zdraví a dobré nálady přeje za spolek Nový zámek Slávka Janochová

Vítejte na našem webu

Spolek "Nový zámek Chodová Planá z.s." má sídlo v Chodové Plané na adrese:

Pivovarská 151,348 13,Chodová Planá

Základními cíly sdružení jsou zejména:

  • zastavení postupné devastace areálu a jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti,což jsou hlavní cíle sdružení
  • vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu a její podporu v České republice, toto předkládat Městysu Chodová Planá a s tímto úzce spolupracovat.

.