Obnova zámeckého plotu: Dokončena

Navazujeme na informaci uveřejněnou v posledním čísle informačního listu „Regent“ o čištění a natírání dřevěného zámeckého plotu. Svůj slib členové spolku Nový zámek splnili. A to na výbornou!

Obnova plotu v délce cca 84 m byla dnem 22. 6. 2020 dokončena.

Plot byl očištěn od lišejníku a natřen dvakrát po obou stranách. Současně s ním natřeli členové spolku lavičky v zámeckém areálu, které to již potřebovaly.

O otevírání zámeckého areálu o sobotách, nedělích a státních svátcích se starají členové spolku Nový zámek již 8 let. Letos je areál zámku otevřen v období 4. 4. do 25. 10. 2020.

Děkujeme všem za jejich letitou aktivitu.

Osud zámku a zámeckého areálu nám i jako občanům není lhostejný.

Slávka Janochová

Obnova zámeckého plotu
V sobotu 16. 5. 2020 se sešlo doslova „sedm statečných“ (V. Tmějová, S Janochová, J. Janoch, J.
Pěkný, P. Janeček, V. Peterka a J. Janoch ml.) ze spolku Nový zámek, z. s., aby provedlo očištění a
nátěr dřevěného plotu kolem zámeckého areálu. Práce to byla nelehká, zvláště díky letitému nánosu
lišejníku a špíny. Nejdříve muselo být provedeno očištění prken a následně vyhotovení nátěru ve dvou
vrstvách. Vzhledem k náročnosti a velikosti dřevěného plotu se podařila takto ošetřit vstupní bránu a
jedno plotové pole. Přestože se jedná o náročnou činnost, tak v našem úsilí nepolevíme a snad se
podaří takto vylepšit i zbylou část dřevěného plotu.
Jednalo se o první takovouto úpravu plotu po více jak deseti letech, kdy byl instalován. Jelikož se
jedná o dřevo, tak ošetření je nezbytné pro jeho další existenci, aby byla prodloužena životnost
majetku Chodové Plané. I z uvedeného důvodu nás Městys podpořil úhradou ochranných prostředků,
barvou a laků, ale bez odhodlání skalních členů našeho spolku, by se toto uskutečnit nedalo.
Rád bych ještě připomněl, že členové spolku Nový zámek z. s., kromě jiného, zajišťují i víkendové
otvírání a zavírání zámeckého areálu, který se stal cílem mnohých rodin s dětmi. Snad se do budoucna
podaří zajistit, aby zámecký areál byl dostatečně upraven pro rodinné pikniky, tzn. pravidelná a častá
seč areálu, případně instalace stacionárních grilů. Zámecký areál společně se zámkem patří
neodmyslitelně k Chodové Plané a má velký potenciál! 
 

Vítejte na našem webu

Spolek "Nový zámek Chodová Planá z.s." má sídlo v Chodové Plané na adrese:

Pivovarská 151,348 13,Chodová Planá

Základními cíly sdružení jsou zejména:

  • zastavení postupné devastace areálu a jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti,což jsou hlavní cíle sdružení
  • vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu a její podporu v České republice, toto předkládat Městysu Chodová Planá a s tímto úzce spolupracovat.

.